Certifikáty TCS zprostředkovává CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných internetových prohlížečů a většina klientů elektronické pošty.

Osobní certifikáty TCS slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám.

Serverové certifikáty TCS jsou určeny pro WWW a další internetové služby, které komunikují zabezpečným protokolem a prokazují identitu serveru uživatelům.

Robotové certifikáty TCS jsou obdobou osobních certifikátů. Jsou vydávány pro strojové emailové adresy a slouží serverovým aplikacím k podepisování a šifrování emailem přenášených dat.

Aplikační certifikáty TCS slouží vývojářům k podepisování kódu aplikací.

Dokumentové certifikáty TCS slouží k elektronickému podepisování dokumentů.